محصولات خودکار گیره مخصوص

تخصصی ترین نوع خودکار تبلیغاتی ساخت ترکیه (گیره خودکار به شکل لوگو و یا شکل محصول شما) ، با امکان انتخاب رنگ اختصاصی برای بدنه و سایر اجزا به رنگ سازمانی بر اساس پانتون و امکان چاپ 4 رنگ روی گیره خودکار و امکان برجسته سازی سطح گیره