محصولات جاکارتی

انواع جاکارتی فلزی و چرمی جای مدارک و کارت های بانکی یک طرفه و دوطرفه